Pháp Luật Plus - Nguyễn Thị Côi - các bài viết về Nguyễn Thị Côi, tin tức Nguyễn Thị Côi

Nguyễn Thị Côi - các bài viết về Nguyễn Thị Côi, tin tức Nguyễn Thị Côi

Hà Nội: Nơi bà giáo già "gieo" niềm tin và hi vọng

Mặc dù đã hơn 70 tuổi, nhưng cô giáo Nguyễn Thị Côi vẫn hàng ngày tận tụy dạy bảo cho những đứa trẻ kém may mắn con chữ, con số.

Theo dõi Pháp Luật Plus