Pháp Luật Plus - Nguyễn Thị Bích Ngà - các bài viết về Nguyễn Thị Bích Ngà, tin tức Nguyễn Thị Bích Ngà

Nguyễn Thị Bích Ngà - các bài viết về Nguyễn Thị Bích Ngà, tin tức Nguyễn Thị Bích Ngà

Gian lận thi cử không khác gì những kẻ cướp giật ngoài đường

Tình trạng “tham nhũng vặt” đang ở giai đoạn “giọt nước đã tràn ly” và đã đến lúc toàn xã hội phải quyết liệt, quyết tâm hơn nữa.

Theo dõi Pháp Luật Plus