Nguyễn Thành Phong - các bài viết về Nguyễn Thành Phong, tin tức Nguyễn Thành Phong

Từ ngày 1/3/2021, TP Thủ Đức chính thức hoạt động

TP HCM sẽ có kiến nghị Chính phủ ban hành nghị định riêng về cơ chế đặc thù phát triển TP Thủ Đức.

Theo dõi Pháp Luật Plus