Nguyễn Thành Phong - các bài viết về Nguyễn Thành Phong, tin tức Nguyễn Thành Phong

Đề xuất sáp nhập 3 quận thành lập thành phố trực thuộc TP Hồ Chí Minh

Chủ tịch UBND TP HCM - Nguyễn Thành Phong đã ký văn bản số 1157/UBND-TH xin ý kiến về đề án thành lập thành phố trực thuộc TP HCM.

Theo dõi Pháp Luật Plus