Nguyễn Quốc Tín - các bài viết về Nguyễn Quốc Tín, tin tức Nguyễn Quốc Tín

Hà Nội xưa trong “Thăng Long Kinh Kì - Kẻ Chợ” Chất Kinh Kì

Nhà xuất bản Kim Đồng phát hành 2 cuốn sách lịch sử có tên “Thăng Long Kinh Kì - Kẻ Chợ” của 2 tác giả Nguyễn Huy Thắng, Nguyễn Quốc Tín.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1