Pháp Luật Plus - Nguyễn Quốc Hoàn - các bài viết về Nguyễn Quốc Hoàn, tin tức Nguyễn Quốc Hoàn

Nguyễn Quốc Hoàn - các bài viết về Nguyễn Quốc Hoàn, tin tức Nguyễn Quốc Hoàn

Bộ Tư pháp họp báo Quý III và tháng 10/2019

Chiều 8/11, Bộ Tư pháp họp báo Quý III và tháng 10/2019. Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Bộ Tư pháp Nguyễn Quốc Hoàn chủ trì cuộc họp báo.

Theo dõi Pháp Luật Plus