nguyễn phú trọng - các bài viết về nguyễn phú trọng, tin tức nguyễn phú trọng

Sự trở lại ấn tượng

Hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp với các lãnh đạo Đảng và Nhà nước được tất cả người dân Việt Nam chờ đợi.

Theo dõi Pháp Luật Plus