nguyễn phú trọng - các bài viết về nguyễn phú trọng, tin tức nguyễn phú trọng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương

Sáng 12/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi làm việc với Thường vụ Quân ủy Trung ương về công tác nhân sự cho nhiệm ký tới.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Mùa xuân Đất nước

Mùa xuân Đất nước

0
Nói Đại hội XIII không phải chỉ giai đoạn 2021 - 2026 mà phải có tầm nhìn chiến lược dài hơn, nhìn lại cả quá khứ và hướng tới tương lai.