Pháp Luật Plus - nguyễn phú trọng - các bài viết về nguyễn phú trọng, tin tức nguyễn phú trọng

nguyễn phú trọng - các bài viết về nguyễn phú trọng, tin tức nguyễn phú trọng

Tổng Bí thư: Hà Nội cần nhận thức đầy đủ vị thế Thủ đô đặc biệt quan trọng

Tổng Bí thư lưu ý: Hà Nội là trái tim của cả nước, Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người, bộ mặt của quốc gia, TP Vì hòa bình.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1