Nguyễn Phi Thường - các bài viết về Nguyễn Phi Thường, tin tức Nguyễn Phi Thường

Ai sẽ là chủ 'ghế nóng' Transerco?

Do ông Nguyễn Phi Thường, Chủ tịch HĐTV Transerco được điều động sang làm Bí thư Ứng Hòa (Hà Nội) do vậy Tổng Công ty này đang thiếu người ngồi "ghế nóng".

Theo dõi Pháp Luật Plus