Nguyễn Khắc Kiên - các bài viết về Nguyễn Khắc Kiên, tin tức Nguyễn Khắc Kiên

Thanh Hóa: Giám đốc mỏ đất là chủ mưu vụ đập phá cổng làng

CA huyện Nông Cống xác định, ông Nguyễn Khắc Kiên, Giám đốc Công ty cổ phần KH GROUP là kẻ chủ mưu chỉ đạo vụ côn đồ đập phá cổng làng.

Theo dõi Pháp Luật Plus