Nguyễn Huy Tiến - các bài viết về Nguyễn Huy Tiến, tin tức Nguyễn Huy Tiến

Tháo gỡ vướng mắc trong giám định tư pháp

Chiều 19/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp (dự án Luật).

Theo dõi Pháp Luật Plus