Nguyễn Hữu Bảo - các bài viết về Nguyễn Hữu Bảo, tin tức Nguyễn Hữu Bảo

'Ném' học sinh vào thực tế trưởng thành

Là chia sẻ đầy tâm huyết của cô giáo Đỗ Thị Hải Đăng khi tổ chức môn học “tổ chức sự kiện” theo phương pháp trải nghiệm thực tế.

Theo dõi Pháp Luật Plus