Nguyễn Huệ - các bài viết về Nguyễn Huệ, tin tức Nguyễn Huệ

Dân đổ xô lấy hoa trong đêm thu dọn đường hoa Nguyễn Huệ ​

Rất đông người dân tập trung lại để lựa những chậu hoa còn tươi, đẹp để mang về mặc dù có lực lượng bảo vệ nhắc nhở.

Theo dõi Pháp Luật Plus