Pháp Luật Plus - Nguyễn Hòa Bình - các bài viết về Nguyễn Hòa Bình, tin tức Nguyễn Hòa Bình

Nguyễn Hòa Bình - các bài viết về Nguyễn Hòa Bình, tin tức Nguyễn Hòa Bình

Quốc hội tiến hành phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự; thảo luận 2 dự án luật

Quốc hội tiến hành phê chuẩn đề nghị về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết