Pháp Luật Plus - nguyên hiệu trưởng - các bài viết về nguyên hiệu trưởng, tin tức nguyên hiệu trưởng

nguyên hiệu trưởng - các bài viết về nguyên hiệu trưởng, tin tức nguyên hiệu trưởng

Nguyên hiệu trưởng trường "cô giáo quỳ gối" được chuyển làm giáo viên cấp 2

Ông Huỳnh Công Sơn được chuyển sang làm giáo viên một trường cấp 2 trong huyện sau khi bị cách chức hiệu trưởng...

Theo dõi Pháp Luật Plus