Pháp Luật Plus - Nguyễn Hà An - các bài viết về Nguyễn Hà An, tin tức Nguyễn Hà An

Nguyễn Hà An - các bài viết về Nguyễn Hà An, tin tức Nguyễn Hà An

Bộ Tư pháp trao giải hai cuộc thi về phổ biến pháp luật

Bộ Tư pháp đã tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục...và Cuộc thi “Sáng tác kịch bản tiểu phẩm pháp luật”.

Theo dõi Pháp Luật Plus