Pháp Luật Plus - nguyễn đức chung - các bài viết về nguyễn đức chung, tin tức nguyễn đức chung

nguyễn đức chung - các bài viết về nguyễn đức chung, tin tức nguyễn đức chung

Công nhân Hà Nội mong muốn mua, thuê nhà ở xã hội, chặn tín dụng đen

Đại diện công nhân Hà Nội đề nghị Chủ tịch Thành phố quan tâm để công được mua, thuê nhà ở xã hội; ngăn chặn tín dụng đen cho vay nặng lãi.

Theo dõi Pháp Luật Plus