Pháp Luật Plus - Nguyễn Đình Chung - các bài viết về Nguyễn Đình Chung, tin tức Nguyễn Đình Chung

Nguyễn Đình Chung - các bài viết về Nguyễn Đình Chung, tin tức Nguyễn Đình Chung

'Lùm xùm' việc điều động cán bộ ở Sở Giáo dục Kiên Giang: Có thể truy trách nhiệm vì tội vu khống?

Quan điểm của các luật sư, nhìn dưới góc độ pháp lý, thì ông Chung có thể làm đơn tố cáo bà Giang về hành vi vu khống.

Theo dõi Pháp Luật Plus