Pháp Luật Plus - Nguyễn Diệu Linh - các bài viết về Nguyễn Diệu Linh, tin tức Nguyễn Diệu Linh

Nguyễn Diệu Linh - các bài viết về Nguyễn Diệu Linh, tin tức Nguyễn Diệu Linh

Tân Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vinhomes là ai?

Vinhomes vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua bầu Chủ tịch HĐQT, miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng giám đốc và thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

Theo dõi Pháp Luật Plus