Pháp Luật Plus - nguyễn đắc dương - các bài viết về nguyễn đắc dương, tin tức nguyễn đắc dương

nguyễn đắc dương - các bài viết về nguyễn đắc dương, tin tức nguyễn đắc dương

Hà Nội: Dính hàng loạt sai phạm "động trời", Chủ tịch UBND xã Hoàng Diệu vẫn tại vị?

Kết luận của UBND huyện Chương Mỹ chỉ ra hàng loạt sai phạm của Chủ tịch UBND xã Hoàng Diệu…thế những vị này vẫn ung dung tại vị...?

Theo dõi Pháp Luật Plus