nguyễn đắc dương - các bài viết về nguyễn đắc dương, tin tức nguyễn đắc dương

Bí thư huyện Chương Mỹ: Chủ tịch UBND xã Hoàng Diệu sai đến đâu sẽ xử lý đến đó!

Vi phạm đã được chỉ ra, trách nhiệm cũng không thể chối bỏ nhưng việc xử lý các tổ chức, cá nhân liên quan lại chưa được thực hiện.

Theo dõi Pháp Luật Plus