nguyên Chính ủy Quân chủng Hải quân - các bài viết về nguyên Chính ủy Quân chủng Hải quân, tin tức nguyên Chính ủy Quân chủng Hải quân

Kỷ luật cảnh cáo nguyên Chính ủy Quân chủng Hải quân

Ngày 19/6/2019, tại Hà Nội, Ban Bí thư họp đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với Phó Đô đốc Nguyễn Văn Tình, nguyên Chính ủy Quân chủng Hải quân.

Theo dõi Pháp Luật Plus