Pháp Luật Plus - nguyễn chí vịnh - các bài viết về nguyễn chí vịnh, tin tức nguyễn chí vịnh

nguyễn chí vịnh - các bài viết về nguyễn chí vịnh, tin tức nguyễn chí vịnh

Chuyển 30 ha đất sạch Dioxin để mở rộng Sân bay Quốc tế Đà Nẵng

Ngày 7/11, diễn ra lễ ký thỏa thuận bàn giao 13,7ha đất sạch đã xử lý tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng cho Bộ Giao thông Vận tải quản lý.

Theo dõi Pháp Luật Plus