nguyễn chí vịnh - các bài viết về nguyễn chí vịnh, tin tức nguyễn chí vịnh

Năm thành công đối ngoại quốc phòng

Năm 2019 đã khép lại. Trong năm 2020, cùng với các nhiệm vụ quan trọng khác, Quân đội sẽ triển khai hiệu quả hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng...

Theo dõi Pháp Luật Plus