nguyễn cát giảng - các bài viết về nguyễn cát giảng, tin tức nguyễn cát giảng

Lãnh đạo UBND Thành phố Phúc Yên không thể “im hơi lặng tiếng” vụ đất bị thu hồi vẫn gia hạn tại phường Tiền Châu?

Việc lãnh đạo UBND phường Tiền Châu ký xác nhận đề nghị gia hạn GCNQSDĐ cho người dân mặc dù đất đã bị UBND tỉnh thu hồi cần được xử lý.

Theo dõi Pháp Luật Plus