Pháp Luật Plus - Nguyễn Bá Cảnh - các bài viết về Nguyễn Bá Cảnh, tin tức Nguyễn Bá Cảnh

Nguyễn Bá Cảnh - các bài viết về Nguyễn Bá Cảnh, tin tức Nguyễn Bá Cảnh

Bài học 'đắt giá' đối với cán bộ trẻ

Vậy làm thế nào để những cán bộ trẻ - những “hạt giống” đang trong quá trình ươm tạo, tránh đi vào "vết xe đổ", tránh vấp phải những sai lầm...

Theo dõi Pháp Luật Plus