Pháp Luật Plus - Nguyễn Anh Trí - các bài viết về Nguyễn Anh Trí, tin tức Nguyễn Anh Trí

Nguyễn Anh Trí - các bài viết về Nguyễn Anh Trí, tin tức Nguyễn Anh Trí

GS. Nguyễn Anh Trí: 'Quốc hội đổi mới để dân chủ hơn'

Những ngày cuối năm, Báo Pháp luật Việt Nam có buổi trò chuyện với người thầy thuốc đáng kính Nguyễn Anh Trí về những đổi mới trên nghị trường.

Theo dõi Pháp Luật Plus