nguy cơ - các bài viết về nguy cơ, tin tức nguy cơ

Nguy cơ lây lan dịch cao khi shipper tụ tập giao hàng

Việc để các shipper lập chốt hoạt động, tụ tập đông người tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh cao.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1