Pháp Luật Plus - nguồn vốn - các bài viết về nguồn vốn, tin tức nguồn vốn

nguồn vốn - các bài viết về nguồn vốn, tin tức nguồn vốn

Mở rộng 3 nhà máy thủy điện của EVN: Chủ đầu tư xoay vốn ra sao?

Mức đầu tư này không phải nhỏ trong bối cảnh EVN đã ngừng nhận các khoản vay ưu đãi nước ngoài và không còn bảo lãnh vay từ Chính phủ.

Theo dõi Pháp Luật Plus