nguồn thu - các bài viết về nguồn thu, tin tức nguồn thu

49 dự án BOT đến kỳ tăng phí theo hợp đồng

Theo tính toán sẽ có khoảng 9 dự án bị phá vỡ phương án tài chính nếu phải lùi thời điểm tăng giá đến năm 2022.

Theo dõi Pháp Luật Plus