Pháp Luật Plus - nguồn lực - các bài viết về nguồn lực, tin tức nguồn lực

nguồn lực - các bài viết về nguồn lực, tin tức nguồn lực

Tâm nguyện của Thủ tướng

“Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nhằm khai thông, giải phóng tối đa, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, tạo động lực mới phát triển nhanh, bền vững”.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Những “lát cắt biết nói”!

Những “lát cắt biết nói”!

0
Gần như chắc chắn, Chính phủ của nhiệm kỳ này sẽ năm thứ 2 liên tiếp hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu KT - XH được QH giao...