nguồn lây ca nhiễm mới tại Đà Nẵng - các bài viết về nguồn lây ca nhiễm mới tại Đà Nẵng, tin tức nguồn lây ca nhiễm mới tại Đà Nẵng

Đà Nẵng xuất hiện lại ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng

Ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng đã xác định được nguồn lây từ bên ngoài, có tiếp xúc lái xe tải (BN 12190) chở hàng ra Đà Nẵng vào ngày 10/6.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1