người Trung Quốc - các bài viết về người Trung Quốc, tin tức người Trung Quốc

Nhóm người nước ngoài cài thiết bị vào ATM đánh cắp thông tin, chiếm đoạt tài sản

Thiết bị điện tử được cài vào ATM giúp nhóm người Trung Quốc đánh cắp thông tin từ chủ thẻ, sau đó làm thẻ giả chiếm đoạt tài sản.

Theo dõi Pháp Luật Plus