người thay thế ông Phạm Nhật Vượng - các bài viết về người thay thế ông Phạm Nhật Vượng, tin tức người thay thế ông Phạm Nhật Vượng

Tân Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vinhomes là ai?

Vinhomes vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua bầu Chủ tịch HĐQT, miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng giám đốc và thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

Theo dõi Pháp Luật Plus