Pháp Luật Plus - người thân - các bài viết về người thân, tin tức người thân

người thân - các bài viết về người thân, tin tức người thân

Cà Mau: Doanh nhân tố "con nuôi" chiếm đoạt công ty bị Toà bác đơn, cái lý cái tình ở đâu?

Chuyển nhượng cổ phần cho “con nuôi” nhờ đứng tên vay tiền ngân hàng, bà Nguyễn Thị Bắc lâm vào cảnh lao đao vì bị trở mặt và chiếm đoạt công ty.

Theo dõi Pháp Luật Plus