người phụ nữ về từ Bình Dương phát hiện nhiễm Covid-19 - các bài viết về người phụ nữ về từ Bình Dương phát hiện nhiễm Covid-19, tin tức người phụ nữ về từ Bình Dương phát hiện nhiễm Covid-19

Nghệ An: Sau 7 lần xét nghiệm, người phụ nữ về từ Bình Dương phát hiện nhiễm Covid-19

Một người phụ nữ từ Bình Dương về Nghệ An phải cách ly tập trung hơn 1 tháng nay, đến lần xét nghiệm thứ 7 mới phát hiện nhiễm Covid -19.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1