người lao động tự do - các bài viết về người lao động tự do, tin tức người lao động tự do

Nhóm công nhân nghèo ở Thủ đô: "Bữa ăn dè xẻn với lạc, rau...thịt là món ăn sang"

Nhiều nhóm lao động tự do tại Thủ đô đang rơi vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 kéo dài.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1