Pháp Luật Plus - người lao động - các bài viết về người lao động, tin tức người lao động

người lao động - các bài viết về người lao động, tin tức người lao động

Tăng giờ làm thêm: Vừa mừng vừa lo

Với quy định tăng giờ làm thêm, doanh nghiệp được ví như “hạn hán gặp mưa rào”.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1