người lao động - các bài viết về người lao động, tin tức người lao động

Đồng Nai khuyến khích đào tạo, nâng cao tay nghề cho người lao động

Do lực lượng lao động có tay nghề khá khan hiếm nên thời gian gần đây Đồng Nai đã chú trọng đào tạo, nâng cao tay nghề cho người lao động.

Theo dõi Pháp Luật Plus