Pháp Luật Plus - người khuyết tật - các bài viết về người khuyết tật, tin tức người khuyết tật

người khuyết tật - các bài viết về người khuyết tật, tin tức người khuyết tật

Nghị lực phi thường của người thầy giáo viết chữ bằng miệng

Chẳng may bị khuyết tật, thế nhưng người đàn ông này vẫn không chịu đầu hàng số phận và viết câu chuyện về cuộc đời mình theo cách thật đặc biệt...

Theo dõi Pháp Luật Plus

1
Đem chân tặng khắp thế gian

Đem chân tặng khắp thế gian

0
Đây là những đôi chân giả do bác sĩ - Thương binh Lê Thành Đô (Hà Nội) làm nên và lắp đặt trao tặng cho trẻ em và người nghèo khuyết tật...