người dân về quê - các bài viết về người dân về quê, tin tức người dân về quê

Bếp ăn 0 đồng đỏ lửa để người dân trong khu cách ly ấm lòng

Cà Mau đã kịp thời, hỗ trợ hàng chục nghìn người có chỗ ấm lòng, an tâm thực hiện tốt các biện pháp cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1