người dân - các bài viết về người dân, tin tức người dân

Đảng Cộng sản Việt Nam là đại diện thực sự của toàn thể dân tộc Việt Nam

Đảng Cộng sản Việt Nam tăng cường tiềm lực quốc phòng để đối phó với bất cứ mối đe dọa bên ngoài nào, giữ vững độc lập chủ quyền của đất nước.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Đổi mới sáng tạo

Đổi mới sáng tạo

0
Bảo vệ môi trường sinh thái”, đây là mục tiêu tổng quát được xác định tại Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Ám ảnh chuyến xe về quê đón Tết

Ám ảnh chuyến xe về quê đón Tết

0
Để có giây phút sum họp, những người con xa quê phải đi qua một chặng đường dài để về với quê hương, với người thân.
Thà một lần đau

Thà một lần đau

0
Khu dân cư đô thị được nhiệm kỳ trước cho nghiên cứu khảo sát tại tỉnh này; được dư luận đánh giá là một quyết định dũng cảm.