người dân bức xúc với nhà máy - các bài viết về người dân bức xúc với nhà máy, tin tức người dân bức xúc với nhà máy

Cá chết trắng sông Krông Năng

Theo phản ánh của nhiều hộ dân sống bên lưu vực sông Krông Năng đoạn qua nhà máy chế biến tinh bột sắn Ea Kar, năm nào cá cũng chết.

Theo dõi Pháp Luật Plus