Pháp Luật Plus - người cảnh - các bài viết về người cảnh, tin tức người cảnh

người cảnh - các bài viết về người cảnh, tin tức người cảnh

Biến thể omicron có nguy hiểm không?

Việt Nam đã ghi nhận 25 trường hợp nhiễm biến thể Omicron. Bộ Y tế đề nghị người dân nâng cao cảnh giác trước biến thể Omicron.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1