người bệnh - các bài viết về người bệnh, tin tức người bệnh

Kiểm soát chặt việc quảng cáo thực phẩm chức năng

Trước tình trạng xuất hiện một số quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe sai sự thật, không đúng công dụng làm ảnh hưởng đến sức khỏe...

Theo dõi Pháp Luật Plus

1