Pháp Luật Plus - Ngưng Hơi - các bài viết về Ngưng Hơi, tin tức Ngưng Hơi

Ngưng Hơi - các bài viết về Ngưng Hơi, tin tức Ngưng Hơi

Nhiệt điện Vũng Áng 2: Xin Thủ tướng chấp thuận công ty Hong Kong là nhà đầu tư duy nhất

Công ty One Energy (HongKong) được đề xuất trở thành nhà đầu tư duy nhất tại nhiệt điện Vũng Áng 2

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết