Pháp Luật Plus - ngư dân - các bài viết về ngư dân, tin tức ngư dân

ngư dân - các bài viết về ngư dân, tin tức ngư dân

Mắt biển

Ngư dân với ánh mắt biển của mình đã góp phần trong đấu tranh bảo vệ an ninh chủ quyền biển đảo. Họ thật sự là những cột mốc sống trên biển.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết