Pháp Luật Plus - Ngôn tình - các bài viết về Ngôn tình, tin tức Ngôn tình

Ngôn tình - các bài viết về Ngôn tình, tin tức Ngôn tình

Đông Nhi - Ông Cao Thắng và 10 câu nói ngôn tình trong suốt thập kỷ yêu

Đông Nhi-Ông Cao Thắng chính thức làm lễ ăn hỏi. Một thập kỷ yêu, từ “cậu bé trà sữa”, Ông Cao Thắng đã cùng Đông Nhi nắm tay đến hiện tại.

Theo dõi Pháp Luật Plus