Ngọc Lâm - các bài viết về Ngọc Lâm, tin tức Ngọc Lâm

Chính quyền quận Long Biên cần vào cuộc xử lý dứt điểm vụ tranh chấp ngõ đi chung tại phường Ngọc Lâm

UBND quận Long Biên cần chỉ đạo các phòng ban chức năng vào cuộc xử lý dứt điểm tranh chấp ngõ đi chung tại ngõ 347 Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm.

Theo dõi Pháp Luật Plus