Ngọc Lặc - các bài viết về Ngọc Lặc, tin tức Ngọc Lặc

Thêm một ca tái dương tính SARS-CoV-2 tại Thanh Hóa

Mặc dù được chữa khỏi tại Bắc Giang, nhưng bệnh nhân 3974 khi trở về Ngọc Lặc (Thanh Hóa) lại tái phát dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Theo dõi Pháp Luật Plus