Ngọc Hồi - các bài viết về Ngọc Hồi, tin tức Ngọc Hồi

Hoạt động hướng tới kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Theo Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội. UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 199/KH-UBND, kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa.

Theo dõi Pháp Luật Plus