ngoại ngữ - các bài viết về ngoại ngữ, tin tức ngoại ngữ

Cả nước thiếu hơn 11.000 giáo viên tiếng Anh và giáo viên Tin học

Hiện tại toàn quốc thiếu 10.143 giáo viên Trung học cơ sở một số môn nhưng vẫn thừa 12.165 giáo viên Trung học cơ sở môn khác.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Chương trình mới, tư duy cũ

Chương trình mới, tư duy cũ

0
Việc áp dụng chương trình giáo dục mới cần được thử nghiệm ở các trường đáp ứng đủ nhân lực, vật lực. Nếu tư duy cũ, chương trình mới khó thực sự.