Pháp Luật Plus - ngoại lai - các bài viết về ngoại lai, tin tức ngoại lai

ngoại lai - các bài viết về ngoại lai, tin tức ngoại lai

Nguy hại khó lường của tôm hùm đất

Tôm hùm nước ngọt là loài xâm thực nguy hại đã được Bộ NN&PTNN phải cảnh báo mức độ nguy hại của nó.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết