Pháp Luật Plus - nghiện game - các bài viết về nghiện game, tin tức nghiện game

nghiện game - các bài viết về nghiện game, tin tức nghiện game

Con cái nghiện game là có... bệnh nhân tâm thần trong nhà

Bệnh nhân nghiện game online phải nhập viện ngày càng tăng. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã chính thức công nhận nghiện game là bệnh tâm thần.

Theo dõi Pháp Luật Plus