nghiên cứu - các bài viết về nghiên cứu, tin tức nghiên cứu

Nghiên cứu bổ sung chức năng phòng, chống tiêu cực cho Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN

Báo cáo với Bộ Chính trị cho phép bổ sung thêm chức năng phòng, chống tiêu cực trong hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Hy vọng vẫn le lói

Hy vọng vẫn le lói

0
Do virus corona gây ra và quả quyết hiệu quả của vaccine này là 90%. EU, Mỹ và Anh đã ký hợp đồng mua những lô sản phẩm đầu tiên.